Polityka Prywatności serwisu www.katarek.pl

 

§ 1. Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności reguluje określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług zakupu, pobierania treści oraz kontaktu informacyjnego poprzez serwis www.katarek.pl (dalej: Serwis).

2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

3. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach; b. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

§ 2. Dane osobowe

1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych podanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Duna sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków, KRS: 0000208496, NIP: 676 22 67 609, REGON: 356838204, tel.: 12 446 43 33 e-mail: biuro2@duna.biz.pl.

2. Cel i podstawa prawna przetwarzania. W przypadku dokonywania zakupów w Serwisie, podane dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy. W innym wypadkach dane będą przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, w którym dane zostały podane. Celami wynikającymi z tych formularzy mogą być: wysyłki newsletterów, ofert i promocji za pośrednictwem poczty e-mail, działania remarketingowe. Dane podane w formularzach przetwarzane są w oparciu o dobrowolną zgodę i do momentu jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być również przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności dla celów marketingu bezpośredniego.

3. Przekazywanie danych. Podane dane osobowe mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, świadczącym na rzecz Administratora usługi, np. hostingowe. Przekazanie danych takim podmiotom następuje w oparciu o zawartą przez Administratora umowę powierzenia przetwarzania danych, gwarantującej ochronę na poziomie odpowiadającym wymaganiom RODO.

4. Prawa osób, którzy dane dotyczą. Użytkownik ma prawo żądania dostępu do danych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na zasadach i w okolicznościach przewidzianych w przepisach prawa, i o ile przepisy prawa przewidują możliwość skorzystania z tych praw ze względu na charakter danych i charakter przetwarzania.

5. Obowiązek podania danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ze względu na cel i charakter przetwarzania, brak podania danych będzie oznaczał niemożliwość dokonania zakupów lub skorzystania z funkcjonalności Serwisu.

6. Automatyczne przetwarzanie. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Na podstawie przeglądanych przez Użytkowników podstron, Administrator może przetwarzać danych o preferencjach (profilowanie), które jest usprawiedliwionym celem przetwarzania przez Administratora.

§ 3. Pliki „cookies”

1. Przez pliki cookies(czyli tzw. “ciasteczka”) należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniach końcowych użytkowników i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki te co do zasady zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies mogą być używane przez nas m.in. w celu: dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich funkcjonalności. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

3. Stosowane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki stałe pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony www, podlegają ich własnej polityce prywatności.

4. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Należy jednak pamiętać, że ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie www.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

2. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. 3. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki Prywatności, jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w stopce.